Katedra Technologii Chemicznej

Profil dydaktyczny Katedry

Przedmioty wykładane w Katedrze w ramach istniejących specjalności kształcenia: Inżynierii produktów chemicznych oraz Inżynierii ochrony środowiska. Zakres i tematyka seminariów dyplomowych, przykładowe tematy prac inżynierskich.

Badania naukowe

Profil naukowy Katedry, realizowane projekty badawcze. Przedstawienie podstawowych kierunków prac doświadczalnych: modyfikacja i zastosowania polimerów reaktywnych, hydrotermalny rozkład biomasy, oczyszczanie roztworów.

Materiały i informacje dla studentów

Bieżące informacje dla studentów dotyczące realizowanych procesów dydaktycznych. Materiały pomocnicze do ćwiczeń i laboratoriów.

Publikacje

Wyniki badań pracowników Katedry publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, rozprawy doktorskie, patenty. Opracowania dla studentów publikowane na portalu Wiedza-Info Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, skrypty i podręczniki.

Przydatne odnośniki

Odnośniki do stron wybranych zakładów przemysłowych, portali środowiskowych oraz aktów prawnych związanych z ochroną środowiska.

Pracownicy

Informacje teleadresowe pracowników KatedryWyszukiwanie informacji na stronach Katedry:

© Katedra Technologii Chemicznej, 2015 (dr inż. Daniel Ociński)